Hoor je vaak: je kind... 

 • zegt te vlug ja tegen anderen
 • geeft te weinig zelfvertrouwen
 • mag wel wat weerbaarder zijn
 • kan niet goed met ruzies omgaan
 • wil graag andere gevoelige kinderen ontmoeten

In deze vakantiekampen leren kinderen (opnieuw) in hun eigen kracht staan. Spelenderwijs worden heel wat vaardigheden aangeleerd en krijgen ze de kans om andere gevoelige kinderen te ontmoeten. 

Mobirise

Deze assertiviteitstrainingen in de vorm van vakantiekampen hebben als doel kinderen op een speelse, natuurlijke wijze een aantal belangrijke sociale vaardigheden bij te brengen.

Tijdens deze trainingen staan de thema's zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en rust centraal. Verder leren de kinderen hoe zij kunnen omgaan met pestgedrag of hoe ze minder zenuwachtig kunnen zijn als ze bijvoorbeeld een spreekbeurt moeten geven.

Mobirise

Het spreekt vanzelf dat, net als bij een "taalbad", een "onderdompeling" van een week veel dieper inwerkt dan een paar uurtjes per week les. Bovendien is het leuker om gewoon op kamp te gaan en er andere kinderen te ontmoeten die elkaar heel goed kunnen begrijpen omdat ze ongeveer dezelfde dingen hebben ervaren en ook graag willen leren hoe om te gaan met moeilijke situaties.

Per kamp is er telkens maar een kleine groep zodat elk kind ook maximaal persoonlijke aandacht kan krijgen. Er is een flexibel programma, aangepast aan de behoeften van gevoelige kinderen en met voldoende aandacht voor rust en sereniteit. Bovendien wordt er in de interne kampen vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan gezonde en lekkere maaltijden.

Wat staat er zoal op het programma?

 • assertiviteit: in je eigen kracht leren staan
 • een gezond zelfbeeld ontwikkelen
 • concentratie-oefeningen
 • hoe omgaan met faalangst
 • communicatie: duidelijk leren zeggen
 • wat je vindt en vragen wat je nodig hebt
 • relaxatie: met o.a. mindfulness en mandala tekenen
 • creatieve uitdagingen en rollenspel

Het voordeel is dat kinderen in groep op een speelse manier wordt aangeleerd hoe zij een assertievere houding kunnen aannemen, zonder het gevoel te hebben 'naar een therapeut' te "moeten" gaan. De kinderen zijn immers samen op kamp en leren veel van elkaars ervaringen. Omdat er steeds in kleine groep wordt gewerkt, is er ruim voldoende aandacht voor ieder individueel kind. Het geheel wordt professioneel begeleid en de ouders krijgen de mogelijkheid om na het kamp contact op te nemen.

Mobirise

Interesse? Hieronder vind je 2 organisaties die
 sensitieve kinderkampen organiseren

Sensitive Care SCarabee


Dag- en meerdaagse kampjes in Oudenaarde

Gedachtekrachtdagen
PAASVAKANTIE 2022
- 9+: 5 en 13 april 
- 4+: 6 en 14 april 
ZOMERVAKANTIE 2022
- 9+: 15 juli en 16 aug
- 4+: 1 en 20 juli, 17 en 19 aug, 29 en 30 en 31 aug 
 
Kinderkampen
ZOMERVAKANTIE 2022
- 6 tot 10 j van 4-8 juli  
- 9 tot 12 j van 1-5 aug
- tieners van 8-12 aug

Meer info
Ria Theunissen
sensitive.care.scarabee@gmail.com 
0497 46 11 85

Fonkelster

3-daagse interne trainingen in Adinkerke

PAASVAKANTIE 2022 
- 7 tot 12j op 4-5-6 april
- 12 tot 15j op 11-12-13 april
ZOMERVAKANTIE 2022 
- 7 tot 11j op 4-5-6 juli
- 8 tot 12j op 11-12-13 juli
- 14 tot 17j op 18-19-20 juli
- 13 tot 16j op 25-26-27 juli
- 15 tot 20j op 10-11-12 aug
- 9 tot 13j op 17-18-19 aug
- 8 tot 12j op 23-24-25 aug

Meer info
Nancy Verhaeghe
nancy@fonkelster.be© Sensitief vzw 2022 - All Rights Reserved

This site was started with Mobirise